PRIVACYVERKLARING

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
VOF De Leste Geulde gevestigd te Horst 5961XW Horst aan de Maas Noordsingel 75 vertegenwoordigd door Patricia Kohlen-Verhaegh

Artikel 2. Persoonsgegevens
Zalencentrum De Leste Geulde  verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer

Artikel 3. Bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens
De leste Geulde verwerkt bijzondere  persoonsgegevens EN/OF strafrechtelijke persoonsgegevens van jou omdat jij gebruikt maakt van onze diensten EN/OF omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Leeftijden/ geboorte datum
 • Adresgegevens
 • Email adressen
 • Data huwelijk/ jubileum
 • Gegevens werknemer
 • Allergieën
 • Reserveringen
 • Gemaakte afspraken, offertes
 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden

Artikel 4. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Personeelsadministratie
 • Bezorgen van producten;
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclame ;
 • Beveiliging en optimalisering van de website (bijv. voor het vastleggen van IP-adressen).

De Leste Geulde verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag 

Artikel 5. Bewaartermijn
De Leste Geulde zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • wettelijke grondslag: twee jaar;
 • verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: twee jaar;
 • telefonisch contact: twee jaar;
 • informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt De Leste Geulde zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 6. Delen met derden
De Leste Geulde  verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen  verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen.  Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Leste Geulde  blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden:

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan Accountant kantoor Lenssen, gevestigd Langstraat 20B 5963 NW  Hegelsom omdat dit nodig is voor bijvoorbeeld salarisverwerking / administratie.

Artikel 7. Beveiliging
De Leste Geulde, neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij De Leste Geulde, Patricia Kohlen. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook  een afspraak bij De Leste Geulde, Patricia Kohlen te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 9. Cookies
De Leste Geulde  gebruikt functionele EN/OF technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk omdat we de website beter willen maken.

Wij bieden cookies aan die <vul hier het soort/de soorten cookie(s) in die je gebruikt én wat deze cookies doen, zoals bijvoorbeeld permanente cookies om jou met een nieuw bezoek op onze website te herkennen>. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 10. Nieuwsbrief en aanbiedingen Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor je. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je af door een e-mail te sturen naar info@delestegeulde.nl

Artikel 11. Wijzigingen
De Leste Geulde  kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd
OF
Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd.  Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aldus opgemaakt en getekend te Horst op 25 juli 2018

De Leste Geulde Vertegenwoordigd door Patricia Kohlen-Verhaegh